Upp fräschning

URSÄKTA RÖRAN…!

OMKLÄDNINGSRUMMEN MM

Med start v.40 kommer omklädningsrummen, entrén och nedre delen av gymmet att fräschas upp.

Efter detta planeras det att öppna omklädningsrummen igen.

Med hopp om förståelse

Styrelsen