Viktig information om Covid-19

Uppdaterad 2020-01-10

Vi har inväntat nya riktlinjer från Svenska Tennisförbundet och RF och har fått besked att Sv.Tennisförbundet förlänger rekommendationerna/råden tillsvidare enligt gällande pandemilagstiftning. Det är varje enskild klubbs rätt att fatta egna beslut och bestämma hur vi ska anpassa verksamheten under rådande pandemi. 

Vi har tagit beslutet att det går till stor del att minimera smittspridningen i samband med våra träningar. Vi välkomnar alltså alla till vuxenträningen igen. Dock så vill vi poängtera att det varje individs ansvar att följa våra riktlinjer och restriktioner:

– Kom inte till träningen om ni uppvisar symptom
– Tvätta eller sprita händerna före och efter träningen
– Fyll vattenflaskan hemma
– Samtliga grupper som står på tur väntar tills föregående grupp har lämnat banan så vi undviker trängsel. Vi att avslutar 5 min tidigare och börja nästa träning 5 min senare än utsatt tid
– Håll avstånd

Omklädningsrummen kommer fortfarande att vara stängda men gymmet kommer att vara öppet för max sex (6 st) personer, tre (3 st) där nere och tre (3 st) där uppe.

Vi följer så klart utvecklingen noga och skulle det komma nya råd/restriktioner så är vi beredda att agera.
Mvh
Styrelsen

Bjuvs TK