PAC-NYCKEL (TAGG)
Du som ska träna och samtidigt ha tillgång till våra lokaler måste lösa ut en nyckel.
Denna nyckel berättigar dig till tillträde hos oss och utan den kommer du inte in genom entrédörren. Har du en sådan nyckel och jobbar inom Bjuvs kommun kan du aktivera den för att kunna använda den hos oss.
Nyckeln löser du ut hos vår kanslist (se öppettiderna under fliken ”Kontakt & Öppettider”).

Ny nyckel: 150:-
Aktivering av nyckel: 100:-

Tappar du bort din nyckel ska detta meddelas till oss så att vi kan avregistrera den.

MÅNADSKORT
Hos oss har vi ingen bindningstid så vill du träna en månad och inte mer så går detta ypperligt.
Vi är en förening och tillsammans ser vi till att Hälsocentralen har fräscha lokaler och att man städar undan efter avslutat träningspass. Inga ytterskor får användas inne i gymmet – det gäller även ”inneskor” som använts mellan bilen och träningslokalen.

Ditt gymkort är personligt och kan inte överlåtas till någon annan. Ett avtal ska skrivas på hos vår kanslist.
Kortet löser du ut hos vår kanslist (se öppettiderna under fliken ”Kontakt & Öppettider”).
Kostnad: 300:-

HALVÅRSKORT
Hos oss har vi ingen bindningstid så efter ett halvår måste du betala för en ny period.
Vi är en förening och tillsammans ser vi till att Hälsocentralen har fräscha lokaler och att man städar undan efter avslutat träningspass. Inga ytterskor får användas inne i gymmet – det gäller även ”inneskor” som använts mellan bilen och träningslokalen.

Ditt gymkort är personligt och kan inte överlåtas till någon annan. Ett avtal ska skrivas på hos vår kanslist.Kortet löser du ut hos vår kanslist (se öppettiderna under fliken ”Kontakt & Öppettider”).

Kostnad:1000:-

ÅRSKORT
Hos oss har vi ingen bindningstid så efter ett år måste du betala för en ny period.
Vi är en förening och tillsammans ser vi till att Hälsocentralen har fräscha lokaler och att man städar undan efter avslutat träningspass. Inga ytterskor får användas inne i gymmet – det gäller även ”inneskor” som använts mellan bilen och träningslokalen.

Ditt gymkort är personligt och kan inte överlåtas till någon annan. Ett avtal ska skrivas på hos vår kanslist.
Vi har ett specialpris för de som tränar och bor på samma adress – familjekortet. Se nedan för det rabatterade priset. Kortet löser du ut hos vår kanslist (se öppettiderna under fliken ”Kontakt & Öppettider”).

Kostnad: 1800:- Familjekort: 1:a personen i familjen betalar 1800:-, 2:a personen i familjen betalar 1300:- och 3:e personen, och följande personer där efter, betalar 1000:-

Ditt gymkort är personligt och kan inte överlåtas till någon annan. Kortet löser du ut hos vår kanslist (se öppettiderna under fliken ”Kontakt & Öppettider”).