Regler för att nyttja våra tennisbanor (ute & inne)

 REGLER FÖR ATT ANVÄNDA VÅRA TENNISBANOR (UTE & INNE)
Dessa regler kan Du även hitta under rubriken ”Bokning” på vår hemsida.

  1. Se till att Du har en pac-nyckel INNAN Du bokar tennisbana. För att kunna använda våra tennisbanor måste Du ha en pac-nyckel. Nyckeln för att dels komma in genom dörren, men även som ”strömbrytare” till innebanorna. Du får endast tända den bana som Du ska använda under den tid Du bokat.

Kontakta vår kanslist för att lösa ut en nyckel (se kontaktuppgifterna under ”Öppettider & Kontakt” på vår hemsida). Vid ändrade öppettider annonseras detta i tennishallen, på startsidan på hemsidan och på Facebook.

  1. När Du väl är registrerad måste Du se till att Du bokar på rätt dag och klickar på rätt ikon. Vi har flera olika alternativ till bokning på vår bokningssida, så var noga med att Du valt rätt ikon för Din bokning; tennis ute, tennis inne och badminton.
  2. Avbokning av tid ska ske senast 8 timmar innan bokad tid. Om Du inte avbokar Din tid 8 timmar innan Din tid startar så brinner tiden inne, även om Du inte spelat.
  3. Du får inte boka i någon annans namn om personen själv inte ska spela.
  4. Om Du bokat tid på utomhusbanorna och det regnar får Du använda inomhusbanorna – om dessa är lediga! Bortregnad tid kompenseras endast med att Du får lov att använda inomhusbanorna på Din bokade tid. Går Du in vid regnavbrott för att spela inomhus får Du inte använda våra inomhusbanor om Du inte har andra skor och bollar med Dig för inomhus bruk!
  5. Det är inte tillåtet att använda samma skor eller bollar vid inomhusspel och utomhusspel. Har Du en gång använt Dina skor eller bollar utomhus, får dessa inte användas inomhus.
  6. Efter spelad timme lämnar Du tennisbanan som Du hade velat beträda den. Planera Din speltid så att Du är klar på banan till att nästa timme börjar. På utomhusbanorna ingår det att sopa banorna. Plocka undan skräp och eventuell rekvisita som Du lånat.