Information om tennisklubben
I Bjuvs Tennishall har vi två stycken tennisbanor av typen latex-ite hard-softcourt. Bana 1 kan användas till badminton och minitennis, medan bana 2 endast har tennislinjer.
Klubben bildades 1921 och 1988 fick vi vår tennishall.
Nu har vi två utomhusbanor  bredvid vår nuvarande tennishall.

Medlemsskap (Januari – December)
Junior  –  150 kr
Senior  –  300 kr
Familj  –  500 kr

Tennis
Bjuv har två ålderskategorier vad gäller hyra av bana.
Junior är du upp till 18 år
Senior är du över 18 år

Banhyra (inomhus)

Pris per bana för medlem junior 75kr/timme
Pris per bana för medlem senior 150kr/timme
Pris per bana för icke medlem 225kr/timme
Abonnemang 1700 kr/termin (1/1- 30/4, 1/5- 30/8, 1/9- 31/12) (måste vara medlem)

Om du väljer att hyra bana med tränare gäller följande
Pris per bana 450 kr inklusive klubbens tränare

Pris per bana med extern tränare
Extern tränare med medlem 150kr/timme
Extern tränare och icke medlem 225kr/timme
Gruppträning 150kr/timme förutsätter att alla spelare är medlemmar

Badminton/Pickleball/Minitennis
Pris per bana medlem 150 kr
Pris per bana icke medlem 225 kr

Pris för två banor medlem 250 kr
Pris för två banor icke medlem 350 kr

Pris för tre banor medlem 300 kr
Pris för tre banor icke medlem 400 kr

Pris för fyra banor medlem 350 kr
Pris för fyra banor icke medlem 450 kr

Nyckel
Pac- nyckel- 150kr
Aktivering av egen nyckel- 100 kr

Friskvårdsbidrag
Vid alla köp får du ett kvitto som du kan använda för ditt friskvårdsbidrag. Din arbetsgivare kan också köpa ett antal träningar utanför friskvårdsbidraget.

Bokning
www.bjuvstk.se/bokning/ eller via vår kanslist på 0703 50 93 56