Region Syd informerar om första halvåret 2024

Region Syd har idag med sina 126 klubbar vilket motsvarar 32 % av Sveriges samtliga tennisklubbar 34.312 medlemmar vilket är 1.471 färre än året innan. Svensk tennis har totalt 113.416 medlemmar vilket innebär att 30 % av medlemmarna kommer från region Syd. Av regionens medlemmar är det 3.645 som har licens som tävlingsspelare vilket glädjande […]

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar